KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Biegły instytucjonalny

BOMIS Fundacja w oparciu o posiadane kompetencje pełni funkcję biegłego instytucjonalnego na podstawie postanowień prokuratorski, sądowych i komorniczych. Wydaje opinie na zlecenie każdej ze stron postępowania procesowego oraz opinie prywatne w toku prowadzonych negocjacji. 

Dziedziny opiniowania:  

- aktywa materialne: wartość środków i megaukładów technicznych, potocznie: maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej;

- aktywa niemtarialne: wartość patentów, znaków towarowych, licencji, przedsiębiorstw, akcji i udziałów. 

Fundacja BOMIS odpowiada przed zleceniodawcą za trafny dobór profesjonalistów posiadających wiedzę specjalną oraz postępujących zgodnie z przyjętymi wewnętrznym regulacjami, takim jak Standard Wyceny BOMIS®-u, Standard wyceny na potrzeby komercjalizacji, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz wzajemna weryfikacja wycen i opinii. 

www.fundacja.bomis.pl