KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Opinie uczestników Kursu

Ukończyłam kurs BOMIS-u pt. „Jak pełnić funkcję biegłego sądowego”. Jestem rzeczoznawcą majątkowym ubiegającym się o wpis na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalnego podejścia do szkolenia ze strony BOMIS-u oraz  kwalifikacji i doświadczenia prelegentów. Sam BOMIS i jego szerokie spektrum działania daje duże możliwości rozwojowe. Dziękuję również za wsparcie, jakie Pani Marzena, szefowa BOMIS-u, nazwała "pokrzepieniem serc", pod względem gratyfikacji finansowych oraz dbania i szanowania własnego warsztatu pracy. Przyznam szczerze, nigdy wśród swojej grupy zawodowej z czymś  takim się  nie spotkałam, a wręcz przeciwnie. Słowa Pani Marzeny i pokazanie przykłady dobrej współpracy z organami procesowymi dały mi niezwykłą siłę, nie tylko warsztatową, ale też psychologiczną, aby nie bać się walczyć o wynagrodzenie stosowne do nabytej wiedzy i doświadczenia. 
Ewelina Serkies, rzeczoznawca majątkowy, uczestniczka Edycji I/2022