KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Biegły w postępowaniu przygotowawczym - organ pomocniczy dla prokuratora - Prowadzący: Prokurator dr Dominik Mrozowski

Data: 23-05-2024

 

Copyright by BOMIS® &  procurator Dominik Mrozowski. All rights reserved.

 

Zakres tematyczny szkolenia

1.    Organizacja postepowania przygotowawczego przy udziale Policji, Straży Granicznej, CBA, ABW.
2.    Która z instytucji aktywnych w postępowaniu przygotowawczym może powołać biegłego?
3.    Różnica między dochodzeniem a śledztwem i jej znaczenie dla biegu terminu i zakresu zadań biegłego.
4.    Definiowanie przedmiotu opinii biegłego – przez samego prokuratora czy we współpracy z biegłym? 
5.    Oględziny/ wizja lokalna na potrzeby przyszłej opinii w asyście przedstawicieli ww. organów.
6.    Kto występuje, zabezpiecza lub organizuje dostęp do dokumentów potrzebnych biegłemu do wydania opinii, a będących we władaniu stron postepowania? 
7.    Czy strony postępowania: pokrzywdzony i podejrzany mogą składać własne „prywatne” opinie w postępowaniu przygotowawczym?
8.   Metaopinia lub kolejna opinia. Kiedy zasadna jest ponowna opinia w tej samej sprawie wydana przez innego biegłego?
9.  Przesłuchanie biegłego w toku dalszych czynności przygotowawczych i procesowych - kto może go wezwać i czy wyłącznie w charakterze biegłego?  

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.  

Autor szkolenia i wykładowca

dr Dominik Mrozowski – prokurator od 2 000 r., doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa UMK Toruniu, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

 

powrót do programu