KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Buchalteria i negocjacje w pracy biegłego: Prowadzący: Biegły instytucjonalny BOMIS Marzena Raźniewska-Półkoszek

Data: 13-06-2024

Zakres tematyczny programu szkolenia 

 
1.    Zasady komunikacji biegłego z organami prowadzącymi i pośredniczącymi w postępowaniu.
-      Tzw. wstępne rozeznanie prowadzone przez policję lub administrację sądową.
-      Rozmowy telefoniczne, e-mailowa wymiany informacji, korespondencja prowadzona pocztą tradycyjną.
-      Przykłady zapytań i postanowień, do których należy bezwględnie zadać pytania, przed udzieleniem odpowiedzi jako biegły.
2.    Współuczestnictwo biegłego w zdefiniowaniu możliwego do opiniowania tematu i zakresu tej opinii.
      - Edukacyjny charakter pracy biegłego wobec organów prowadzących.
3.    Udzielenie odpowiedzi na pytanie organu prowadzącego o cenę i termin wydania opinii.
-      Opinie kilkuetapowe i postanowienia organów wydawane do poszczególnych etapów.
4.    Rozliczenie pracy biegłego – karta pracy, faktura, rachunek.
-      Stawki wynagrodzenia za pracę biegłego versus przedłożona organowi prowadzącemu przed wydaniem postanowienia tzw. oferta.
-      Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu w pełnym zakresie, w częściowym zakresie lub odmowa przyznania wynagrodzenia.
-      Tryb odwoławczy od postanowienia – komu przysługuje i w jakich terminach.
5.    Obowiązki biegłego po otrzymaniu zapłaty.
-      Opinie uzupełniające. 
-      Przesłuchanie w sądzie.
6.    Zasady rozliczania dodatkowej pracy biegłego poza sporządzoną opinią.
        Uwaga! Kto jest wzywany i przesłuchiwany: biegły czy świadek?
7.    Obieg dokumentów, poufność personelu biurowego, ochrona danych osobowych. 
8.    Prezentacja koncepcji publikacji:  „Przewodnik biegłego sądowego".

Autor szkolenia i wykładowca 

Marzena Raźniewska-Półkoszek -  prezes Zarządu Fundacji BOMIS – organizacji rzeczoznawczej pełniącej funkcję biegłego instytucjonalnego; od ponad 20 lat kieruje BOMIS-em jako firmą szkoleniowo - doradczą; jest mediatorem stałym w sporach gospodarczych i pracowniczych Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie i Słupsku; absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studiów MBA Executive Nottingham Business School oraz studiów polonistyczno - pedagogicznych na UAM w Poznaniu.

 

 

powrót do programu