KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Biegły – w rzeczy samej…. Prowadzący: Zespół rzeczoznawców reprezentujących biegłego instytucjonalnego BOMIS

Data: 05-06-2025

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

Zakres tematyczny  szkolenia 

1. Sekwencja zdarzeń podstawowych w pracy biegłego.
1.1. Pytania rozpoznawcze lub ich brak, postanowienie organu zlecającego, akta sprawy do wglądu i jako materiał źródłowy opinii, ewentualne oględziny, opinia lub ekspertyza, stawiennictwo przed sądem lub w prokuraturze.
1.2. Pytania złożone: ogólne i pytania szczegółowe - rozszczepienie pytań złożonych na pytania składowe.
1.3. Uszczegółowienie zasadniczych dla treści opinii pojęć i ich znaczeń.

2.  Oględziny, czyli patrzeć i widzieć będąc biegłym.
2.1. Obecność pełnomocników stron lub osób wezwanych i przedstawicieli prokuratury.
2.2. Wypowiedzi biegłego i rozmowa z uczestnikami procesu i władającym w czasie oględzin.
2.3. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej – zdjęcia do opinii i zdjęcia do archiwum.

3. Sedno, czyli opinie na potrzeby sądu lub prokuratury.
3.1. Zawartość opinii sporządzanej na potrzeby prokuratury, sądu. 
3.2. Konieczne elementy składowe opinii. 
3.3. Dodatkowe elementy składowe opinii. 

4. Rola i obowiązki biegłego realizowane praktycznie.
4.1. Przestrogi dla biegłych.

5.  Błędy w opiniach biegłych.
5.1. Wynikające z braku kompetencji do opiniowana w sprawie, mimo wpisu na listę biegłych sądowych.
5.2. Wynikające z niedoprecyzowanych treści postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i zawartych w nich pytań.
5.3. Wynikające z błędów w pytaniach i zadaniach formułowanych przez sądy i prokuratury.
5.4. Wynikające z przyczyn innych.

6.    Obiektywizm biegłego. 
 
7.    Opinie prywatne. 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

Zajęcia przeprowadzą

Rzeczoznawcy z Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS www.rzeczoznawcy.bomis.pl

 

 

 

 

powrót do programu