KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Biegły jako konsultant i opiniodawca w relacji z sądem - Prowadzący: Sędzia Maciej Hoppe

Data: 09-05-2024

Copyright by BOMIS® &  sędzia Maciej Hoppe . All rights reserved.


Zakres tematyczny szkolenia


1. Podstawy wpisu na listę biegłych sądowych. 
- Kryteria oceny kompetencji/kwalifikacji kandydatów na biegłych.
- Odebranie przysięgi od biegłego.
- Etyka biegłego sądowego.
- Podstawy wyłączenia biegłego.
- Nadzór i kontrola biegłych.
- Podstawy usunięcia biegłego z listy biegłych. 

2. Stały biegły sądowy i biegły ad hoc.
- Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. 
- Dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu 
   przewidzianym przez ustawę.

3. Dowód z opinii biegłego
- Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
- Zakres opinii biegłego.
- Materiał stanowiący podstawę opinii.
- Złożenie opinii.
- Opinia uzupełniająca i kontropinia.  
- Wynagrodzenie biegłego. 

4. Biegły jako świadek.
- Świadek jako biegły. 

5. Znaczenie dowodu z opinii biegłego w procedurze cywilnej.

Organizacja pracy podczas szkolenia 

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami. 

 

Autor szkolenia i wykładowca 

Sędzia Maciej Hoppe - sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu; orzeka od 1994 r.; prowadzi zajęcia dla aplikantów, radców prawnych; ukończył studia podyplomowe w PAN - prawo gospodarcze oraz studia podyplomowe w SGH - prawo gospodarcze i ekonomia. 

powrót do programu