KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Dowód z opinii biegłego - szansa na sukces czy zagrożenie dla pełnomocnika? - Prowadzący: Mecenas dr Piotr Karlik

Data: 22-05-2025

Copyright by BOMIS® & dr Piotr Karlik. All rights reserved.

Zakres tematyczny szkolenia

1.  Dowód z opinii biegłego okiem pełnomocnika
-      W jakich postępowaniach strony procesowe i ich pełnomocnicy wnoszą o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego?
-      Czy strona procesowa może wskazać biegłego – osobę fizyczną z listy, ad hoc lub instytucję?
-      Proces karny jako szczególna okoliczność dopuszczania dowodu z opinii biegłego. 
 
2.  Retoryka procesowa 
-      Jakie sformułowania w opiniach biegłych sądowych podważają autorytet, wiarygodności i obiektywizm biegłego? 
 
3 . Przesłuchanie biegłego w sądzie, czyli Abc…wystąpień publicznych… 
-  Dlaczego biegły jest przesłuchiwany, skoro „wszystko” już napisał?
-  Jak formułują pytania pełnomocnicy stron procesowych, bez względu na temat i zakres opinii?
-  Jakie formy wypowiedzi biegłego dyskredytują go na sali rozpraw?
-  Do kogo powinien adresować  swoją  wypowiedź biegły na sali rozpraw? 
-  Czy możliwa jest konfrontacja biegłych na sali rozpraw?
 
4.  Jak pełnomocnicy kwestionują i podważają  skutecznie opinię biegłego? 
-   Kwestionowanie zgodności formalnej.
-   Kwestionowanie treści i wniosków zawartych w opinii. 
 
5. Znaczenie opinii prywatnej w sporze przedsądowym, w postępowaniu przygotowawczym, w mediacjach. 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

 

Autor szkolenia i wykładowca 

dr Piotr Karlik - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor opinii i analiz prawnych.

 

 

powrót do programu